28-ми Април 2014 - Световен ден за безопасност и култура на труда

последно актуализиранa на 02.04.2014

Както всяка година 28-ми Април се отбелязва като Световен ден за безопасност и здраве при работа и има за цел насърчаване на превенцията на трудовите злополуки и професионалните заболявания в Световен мащаб.
Това е кампания за повишаване на осведомеността и имаща за основна цел да се акцентира върху нововъзникващите тенденции в областта на трудовата безопасност и здраве, трудовите злополуки и професионалните заболявания.
28-ми Април е ден, в памет на загиналите или пострадалите работници, почитащ паметта на жертвите на трудови злополуки и професионални заболявания и на който на тази дата по цял свят се организират кампании и мероприятия.
Темата на Световния ден за безопасност и здраве при работа за 2014 година е: БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ХИМИКАЛИ ПРИ РАБОТА.

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама