ОЧАКВАЙТЕ: Предстоящо БЗР обучение в град Варна

последно актуализиранa на 05.06.2017

Ръководството на Фондация "Център за безопасност и здраве при работа" най-любезно Ви кани да участвате в организираното от нея БЗР обучение, което ще се проведе на 27 ЮНИ 2017 г. в град Варна. Основание за обучението ще бъде чл. 26, ал. 2 от ЗЗБУТ и във връзка с чл. 2 (1), чл. 6 (1) т. 2, т. 3 и чл. 9 от Наредба № РД-07-2 за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. 

Курсът на обучение ще бъде базов, подходящ за начинаещи специалисти по БЗР!


В програмата са включени много полезни практически занимания!

ДАТА*: 27 ЮНИ 2017 г. (начало: 09:00 часа)

Място на провеждане: гр. Варна, бул. "Янош Хунияди" № 71

Пакетът за участие включва:
Еднодневен курс на обучение
2 бр. Кафе паузи – кафе, чай, минерална вода
1 бр. Обяд – кетъринг

Лектори:
Благовеста Карова – Фондация ЦБЗР
Владимир Глухов – Фондация ЦБЗР

Всеки участник ще получи:
Удостоверение за преминат курс на обучение
Помощни учебни материали

Пакетна цена за участие:
120.00 лв/човек
(Цените са без включен ДДС)


За повече информация и записване за участие:
Е-mail: office@fcbzr.org


Краен срок за регистрация: най-късно до 20.06.2017 г. (вторник)

ЗАБЕЛЕЖКА: Обучението ще се проведе при записване на група от минимум 10 човека!!!ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПРИ РЕГИСТРАЦИЯ:
- Име на участника (участниците) в обучението – (име, презиме и фамилия);
- Притежавана степен – инж. д-р., проф. и др.
- Име на фирмата/предприятието, което се представлява (само, когато е приложимо);
- Платена такса участие (само по банков път) - не е необходимо да се прилага документ;
- Данни за издаване на фактура (фирма или за физическо лице);
- Актуален телефон за контакти;
- Е-mail за връзка с участника.

Документите за участие в обучението ще бъдат издавани на база данните от регистрацията!

Начин на плащане: Всички плащания за участие стават само по банков път!!!

БАНКОВА СМЕТКА:
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК – клон Пловдив
IBAN: BG09UNCR70001520376647
BIC: UNCRBGSF
Основание за плащане: Участие в БЗР обучение
ФОНДАЦИЯ "ЦЕНТЪР ЗА БЗР"
БУЛСТАТ: 176217057

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама