Годишен доклад за 2016 г.: отбелязване на постиженията, планиране на бъдещето

последно актуализиранa на 13.06.2017

В годишния доклад на EU-OSHA са представени основните дейности на Агенцията през 2016 г. Сред примерите, без претенции за изчерпателност, са публикуването на констатациите от последното издание на Европейското проучване на предприятията относно новите и възникващите рискове (ESENER-2), в което са разгледани безопасността и здравето при работа (БЗР) като цяло, психосоциалните рискове в частност, участието на работещите в управлението на БЗР и основните стимули и пречки за прилагане на мерки.

Изложени са също първоначалните констатации от проекта за безопасност и здраве в микро- и малките предприятия (SESAME).

Двата проекта осигуряват необходимите данни за авторите на политики и изследователите на национално и европейско равнище.

Освен това в доклада са описани многобройните дейности на EU‑OSHA за безопасност и здраве в контекста на застаряващата работна сила, включително новите моменти в кампанията "Здравословни работни места", 2016 - 2017 г.

Разглеждат се също някои бъдещи насоки, а именно плановете за кампанията през 2018 - 2019 г. във връзка с опасните вещества, както и много други предстоящи дейности.


Изтегляне на пълния текст на годишния доклад (само на английски език) 

EU OSHA

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама