Предстоящо БЗР обучение в град София

последно актуализиранa на 04.07.2017

Ръководството на Фондация "Център за безопасност и здраве при работа" най-любезно Ви кани да участвате в организирания от нея еднодневен курс за обучение на КООРДИНАТОРИ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА:

• за етапа на инвестиционното проектиране;

• за етапа на изпълнението на строежа.


Основание за обучението - чл. 26, ал. 2 от ЗЗБУТ и във връзка с чл. 2 (1), чл. 6 и чл. 9 от Наредба № РД-07-2 за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

В програмата са включени много полезни практически занимания!

ДАТА*: 19 ЮЛИ 2017 г. (начало: 10:00 часа)

Място на провеждане: гр. София, Конферентен център „Тракия“, бул. "Цариградско шосе" 238

Пакетът за участие включва:

- Еднодневен курс на обучение
- 2 бр. кафе паузи – кафе, чай, минерална вода, дребни сладки и соленки
- 1 бр. обяд – кетъринг

Лектори:

Водещи специалисти в сферата на безопасността и здравето при работа

Всеки участник ще получи:

- Удостоверение за преминат курс на обучение
- Помощни учебни материали

Пакетна цена за участие:

120.00 лв/човек
(Цените са без включен ДДС)


За повече информация и записване за участие: Е-mail: office_sofia@fcbzr.org

Краен срок за регистрация: най-късно до 17.07.2017 г. (понеделник)

ЗАБЕЛЕЖКА: Обучението ще се проведе при записване на група от минимум 10 човека!!!


ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПРИ РЕГИСТРАЦИЯ:

- Име на участника (участниците) в обучението – (име, презиме и фамилия);
- Притежавана степен – инж. д-р., проф. и др.
- Име на фирмата/предприятието, което се представлява (само, когато е приложимо);
- Платена такса участие (само по банков път) - не е необходимо да се прилага документ;
- Данни за издаване на фактура (фирма или за физическо лице);
- Актуален телефон за контакти;
- Е-mail за връзка с участника.

Документите за участие в обучението ще бъдат издавани на база данните от регистрацията!

Метод на плащане: Всички плащания за участие стават само по банков път!!!

БАНКОВА СМЕТКА:

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК – клон Пловдив
IBAN: BG09UNCR70001520376647
BIC: UNCRBGSF
Основание за плащане: Участие в БЗР обучение
ФОНДАЦИЯ "ЦЕНТЪР ЗА БЗР"
БУЛСТАТ: 176217057

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама