Новини

последно актуализирани на  04.03.2013

В периода 28.02-02.03.2013 година се проведе първият, от редица семинар - обучения, организирани и изцяло финансирани от Фондация "Център за безопасност и здраве при работа", град Пловдив.

Днес, 27.02.2013 г. от 17.30 ч. в конферентната зала на хотел „ЗОРА” се проведе сбирка на “Клуб на специалиста по БЗР” – гр. Враца. Дневен ред: 1. Презентация на Г-н Нисторов; 2. Обсъждания и решения;

Среща на специалистите по БЗР от клуб Враца на 27.02.2013 г. /сряда/.

Срещата на "Клуб на специалиста по безопасност и здраве при работа" - Пловдив ще се състои на 27 февруари от 15 часа в залата на “Бултекс 99” ЕООД.

Среща на Клуб на специалиста по безопасност и здраве при работа" - град Бургас на 21.02.2013 г. от 15,30 часа.

И през 2013 година Фондация "Център за безопасност и здраве при работа" ще организира семинари за най-активните членове на клубовете по БЗР от цялата страна.

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама