Новини

последно актуализирани на  05.10.2018

Световният ден за достоен труд се отбелязва от 2008 г. по инициатива на Международната конфедерация на профсъюзите, както и синдикатите от цял свят.

Всеки може да провери дали разпознава за какви рискове предупреждават пиктограмите на етикетите

Вижте новия облик на набора от инструменти

Медийната пресконференция се проведе вчера на 26 септември 2018 г. и бе насочена към 34-те медийни партньора на кампанията „Здравословните работни места управляват опасните вещества“ 2018-2019

Какво може да се направи за предотвратяване на вредните ефекти на канцерогените на работното място и какви са нововъзникващите въпроси в тази област?

Около 3000 подрастващи умират всяка година, през 2016 г. повече от 1,1 милиона подрастващи са загубили живота си.

Предложените мерки в следствие на семинара включват изменения на законодателните и регулаторните инструменти, съдебна практика и инициативи на социалните партньори на европейско и национално равнище.

Кампанията #VisionZeroGlobal помага да се разпространи посланието, че всяка злополука, болест и вреда на работното място са предотвратими, ако се предприемат навреме подходящи мерки.

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама