Новини

последно актуализирани на  10.04.2018

В нов доклад на EU-OSHA се изтъкват рисковете за безопасността и здравето на работниците в пристанищата, които влизат в контакт с фумигирани товарни контейнери. Основната препоръка е преди отварянето на контейнерите приоритетно да се извършват оценки на риска и да се прилага законодателството относно етикетирането на контейнерите.

Близо един от всеки четирима строителни работници в Обединеното кралство смятат, че са били изложени на вредното въздействие на азбеста, като по този начин са застрашени от по-голям риск от поява на ракови заболявания на по-късен етап на живота си.

За месец трябва да бъдат подадени почти 90% от декларациите!

В ново практическо проучване във връзка с OiRA (онлайн интерактивна оценка на риска) като ключови фактори за успешното разработване и прилагане на инструментите във френския сектор на автомобилния транспорт и ресторантьорството са изведени партньорствата, ясната комуникация и стимулирането.

Новите правила на ЕС за гарантиране на по-добра защита на командированите работници и лоялна конкуренция за дружествата се одобряват неофициално от Европейския парламент и Съвета.

Срещата на клуб БЗР за месец март се състоя на 29 март от 16:00 часа в залата на "Бултекс" 99 ЕООД - град Пловдив.

Мартенската среща на Клуба на специалистите по безопасност и здраве при работа – град Плевен се състоя на 28.03.2018 година от 17:30 часа в сградата на УМБАЛ "Д-р Георги Странски" ЕАД – град Плевен.

Известно е, че биологичните агенти причиняват здравословни проблеми. Според проучването за европейските условия за работа през 2015 г. нарастващата част от европейските работници са изложени на инфекциозни агенти на работното място.

Съгласно предварително утвърдения график, първото от общо четирите тридневни обучения, организирани от Фондация "Център за БЗР" за 2018 г., се проведе в периода от 22-ри до 24-ти март в красивия Етнографски ареален комплекс "Златоград".

Директорът на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа г-жа Криста Седлачек използва посещението си в София на 22.03.2018 г. като гост на конференцията "Бъдещето на труда – подход, основан на жизнения цикъл", проведена в рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС, за да посети ИА "Главна инспекция по труда".

Това заяви заместник-министърът на труда и социалната политика Лазар Лазаров при откриването на неформалното заседание на Комитетът по заетостта към Съвета на ЕС, което се провежда в периода 22 и 23 март в София.

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама