Новини

последно актуализирани на  05.10.2018

Всеки може да провери дали разпознава за какви рискове предупреждават пиктограмите на етикетите

Вижте новия облик на набора от инструменти

Медийната пресконференция се проведе вчера на 26 септември 2018 г. и бе насочена към 34-те медийни партньора на кампанията „Здравословните работни места управляват опасните вещества“ 2018-2019

Какво може да се направи за предотвратяване на вредните ефекти на канцерогените на работното място и какви са нововъзникващите въпроси в тази област?

Около 3000 подрастващи умират всяка година, през 2016 г. повече от 1,1 милиона подрастващи са загубили живота си.

Предложените мерки в следствие на семинара включват изменения на законодателните и регулаторните инструменти, съдебна практика и инициативи на социалните партньори на европейско и национално равнище.

Кампанията #VisionZeroGlobal помага да се разпространи посланието, че всяка злополука, болест и вреда на работното място са предотвратими, ако се предприемат навреме подходящи мерки.

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама