Новини

последно актуализирани на  22.03.2018

Заместник-министърът на труда и социалната политика Лазар Лазаров се срещна с директора на Европейската агенция по безопасност и здраве при работа (EU OSHA) д-р Криста Седлачек. Основна тема на разговорите бяха безопасните и здравословни условия на труд.

EU-OSHA търси да събере обратна информация относно своите дейности и постигнати резултати се цел повишаване на значимостта на своята работа в бъдеще. Можете да ни помогнете в това начинание, като попълните този кратък въпросник, който ще ви отнеме не повече от 15 минути.

Поредната трета по график за 2018 г. среща на членовете на Клуба на специалистите по БЗР – гр. Варна се проведе на 21.03.2018 г. в неформална обстановка.

Във връзка с официалната визита на д-р Криста Седлачек, директор на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU OSHA), днес 21 март, в зала № 2 на Министерството на труда и социалната политика град София, се проведе конференция, участие в която взеха и официални представители на Фондация „Център за безопасност и здраве при работа“.

На 12 март 2018 г. ISO 45001 стартира в световен мащаб. Това е първият глобално разработен стандарт за системи за управление на здравето и безопасността.

EU-OSHA кани европейски и международни предприятия и организации да станат официални партньори в кампанията й за 2018-19 г. - Здравословни работни места за управление на опасни вещества.

Румънската конференция по безопасност и здраве при работа - 2018 ще се проведе на 22 март в Букурещ. Събитието предоставя платформа за обмен на най-добри практики в областта на здравето и предотвратяването на злополуки в рамките на фирмите.

За да бъде отбелязан Световният ден на правата на потребителите и за да повиши информираността сред потребителите относно ползите и рисковете от химикали в ежедневието им, Европейската агенция по химикалите (ECHA) стартира уебсайта "Химикалите в нашия живот".

ИА ГИТ разработи информационен видеоклип във връзка с изпълнението на заключителните дейности по проект "България и Норвегия: Партньорство за достоен труд"

На 14 март 2018 г. се проведе среща на специалистите от Клуб Русе в уютната заседателна зала на "Бултекс 99" в гр. Русе.

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама