Новини

последно актуализирани на  22.03.2018

Поредната трета по график за 2018 г. среща на членовете на Клуба на специалистите по БЗР – гр. Варна се проведе на 21.03.2018 г. в неформална обстановка.

Във връзка с официалната визита на д-р Криста Седлачек, директор на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU OSHA), днес 21 март, в зала № 2 на Министерството на труда и социалната политика град София, се проведе конференция, участие в която взеха и официални представители на Фондация „Център за безопасност и здраве при работа“.

На 12 март 2018 г. ISO 45001 стартира в световен мащаб. Това е първият глобално разработен стандарт за системи за управление на здравето и безопасността.

EU-OSHA кани европейски и международни предприятия и организации да станат официални партньори в кампанията й за 2018-19 г. - Здравословни работни места за управление на опасни вещества.

Румънската конференция по безопасност и здраве при работа - 2018 ще се проведе на 22 март в Букурещ. Събитието предоставя платформа за обмен на най-добри практики в областта на здравето и предотвратяването на злополуки в рамките на фирмите.

За да бъде отбелязан Световният ден на правата на потребителите и за да повиши информираността сред потребителите относно ползите и рисковете от химикали в ежедневието им, Европейската агенция по химикалите (ECHA) стартира уебсайта "Химикалите в нашия живот".

ИА ГИТ разработи информационен видеоклип във връзка с изпълнението на заключителните дейности по проект "България и Норвегия: Партньорство за достоен труд"

На 14 март 2018 г. се проведе среща на специалистите от Клуб Русе в уютната заседателна зала на "Бултекс 99" в гр. Русе.

Почти 196 000 бр. са установените нарушения общо във всички икономически дейности през миналата година.

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама