Новини

последно актуализирани на  07.12.2017

Протоколи и записи от конференцията!

Във връзка с изпълнението на проект AGROSH+ , прилаган съвместно с партньори от Румъния, Гърция и Ирландия, представители на Фондация „Център за безопасност и здраве при работа“ взеха официално участие в организираната среща на екипа по изпълнението в Тимишоара, Румъния.

Коледно тържество!

На 22.11.2017 година от 18:00 часа се състоя месечната среща на Клуба на специалистите по безопасност и здраве при работа – град Плевен.

Във връзка с изпълнението на проект BG05M9OP001-4.001-0161-C01 – „Повишаване на капацитета на специалистите по безопасност и здраве при работа в България“, съфинансиран по ОП РЧР 2014-2020, представители на Фондация „Център за безопасност и здраве при работа“ посетиха Австрийски социалноосигурителен институт – AUVA

Мускулно-скелетните смущения (МСС) са един от най-разпространените видове здравословни проблеми, свързани с работата. Сред респондентите в ЕС, които заявиха, че имат свързан с работата здравен проблем, 60% посочват като най-сериозен проблем за МСС [1]. Застаряващото население кара организациите да се справят с това по различни начини, особено по отношение на по-възрастните работници - високорискова група за МСБ.

Инструменти и съвети за разработване на план за действие за подобряване на здравето на работното място.

Това беше още една фантастична година за Европейската седмица за безопасност и здраве при работа със събития и дейности, които се провеждат от Португалия на юг, от Финландия на север и от Румъния на изток. Конференциите, информационните центрове, семинарите и събитията по целия континент бяха посветени на насърчаването на остаряването в добро здраве и устойчивата работа за всички възрасти. Участието в социалните медии също достигна рекордни нива!

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама