Новини

последно актуализирани на  03.10.2017

Идеалният момент да бъдат подкрепени по-безопасни и по-здравословни работни места за всички възрасти!

Обучението ще се проведе в град София!

EU-OSHA подкрепя световната кампания "Визия нула" и допринася за разпространението на посланието, че всяка злополука, болест и вреда на работното място са предотвратими, ако се предприемат навреме подходящи мерки.

Системите за сигнализация и защита позволяват да бъдат разпознати нови или възникващи свързани с работата болести и са полезни като допълнение към официалните цифри за професионалните заболявания.

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама