Новини

последно актуализирани на  28.09.2017

Обучението ще се проведе в град София!

EU-OSHA подкрепя световната кампания "Визия нула" и допринася за разпространението на посланието, че всяка злополука, болест и вреда на работното място са предотвратими, ако се предприемат навреме подходящи мерки.

Системите за сигнализация и защита позволяват да бъдат разпознати нови или възникващи свързани с работата болести и са полезни като допълнение към официалните цифри за професионалните заболявания.

Две трети от установените нарушения при строително-монтажни работи са свързани с безопасността и здравето при работа.

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама