Новини

последно актуализирани на  12.04.2017

Обучението бе организирано от Фондация "Център за безопасност и здраве при работа" с любезното съдействие на Австрийския социалноосигурителен институт – AUVA, чиито представители бяха и лектори по темата.

Случаи на полагане на труд без регистриран в НАП писмен трудов договор установяват все по-често инспекторите по труда в строителството от началото на годината. Само за първата седмица на април са установени 35 лица да работят без трудови договори на строителни обекти в София при 22 извършени проверки.

Решение на Съда на ЕС за неспазване от България на нормите за качество на атмосферния въздух!

Научете повече за кампанията на МОТ на: http://www.who.int/campaigns/world-health-day/2017/en/

Всеки трети акт за спиране на необезопасено работно място и оборудване е при строително-монтажни работи

Проверете резултатите!

Дейностите и целите на проект BG05M9OP001-3.009 "Контрол на командированите лица" бяха представени на пресконференция пред медии и социални партньори

EU-OSHA, заедно с бюро на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) и Центъра за преводи за органите на Европейския съюз (СОТ), получиха наградата за Европейска омбудсман за добро управление.

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама