Новини

последно актуализирани на  27.01.2017

На 23 януари 2017 г. Европейската комисия ще организира конференция във връзка с европейския стълб на социалните права, с която ще се отбележи заключителният етап от обществената консултация, стартирана през март миналата година и ще се определят бъдещи насоки за стълба.

Годината донесе голям успех за кампанията „Здравословни работни места за всички възрасти“ и е жизнено важно импулсът да бъде запазен и през следващата година. Организаторите на кампанията вярват, че най-вълнуващите събития, планирани за 2017 ще достигнат до много повече хора, които проявяват интерес и биха желали да участват.

Изискванията към работните места при тежки условия са подробно описани в Наредба № РД-07-3 от 18.07.2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места.

За новата 2017-та година със заповед на министъра на труда и социалната политика Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД) бе допълнена с цели 16 нови професии, на които работодателите биха могли да назначават работници.

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама