Новини

последно актуализирани на  28.01.2020

На 22.01.2020 г. в конферентната зала на „БУЛТЕКС 99” ЕООД, гр. Варна се проведе първата за 2020 г. среща на членовете на Клуба на специалистите по БЗР от гр. Варна.

Празненство на клуба на специалиста по БЗР - София

Ноемврийската среща на клуб БЗР- Пловдив се проведе в База за почивка и отдих на КЦМ 2000 груп в местността Копривките.

Посещение на "Палиррия България" ЕАД, гр. Нова Загора с любезното съдействие на инж. Нела Стоева – експерт ЗБУТ

На 27.11.2019г. се състоя редовна месечна среща на специалистите от клуб по БЗР - Русе в заседателната зала на "Бултекс 99"

Среща клуб Стара Загора за м. Ноември

Среща клуб Русе м. Октомври

ФОНДАЦИЯ “ЦЕНТЪР ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА“ СЪВМЕСТНО С „ИНСЕРТ“ ЕООД организират провеждането на „ОБУЧЕНИЕ ЗА ВЪТРЕШНИ ОДИТОРИ НА ISO 45001:2018 – СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БЗР“

Октомврийска среща на клуба на специалиста по БЗР, гр. Стара Загора.

От 9-ти до 12-ти октомври представители на клубовете на специалистите по БЗР към Фондация „ЦБЗР“ от градовете София, Пловдив, Русе и Горна Оряховица, организирани от нея, посетиха и участваха в 16-та Международна Конференция „Безопасност на работа – приоритет при работа“, която се проведе в хотел „Bellevue – Metropol Lake Resort” до град Охрид, Република Северна Македония.

Фондация „Център за безопасност и здраве при работа“ организира обучение на тема: „Скеле“ на 18.11.2019г., което ще се проведе в Конферентен Център „Тракия“, гр. София – www.trakiacenter.com Лектор на семинара ще бъде инж. Ернест Щюлингер работил 14 години до настоящия момент в централата на AUVA Австрия.

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама