Новини

последно актуализирани на  18.04.2016

"Предотвратяване на опасностите от големи аварии свързани с опасни химични вещества и ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и околната среда. Практическо прилагане изискванията на директива 2012/18/ЕС (SEVESO III) и националното законодателство. Добри европейски практики."

Пет години е дълъг и труден период, ако едва сега започваме своите стъпки по пътя напред, но едновременно с това достатъчен, за да бъде съградено и развито нещо цялостно, изящно и съдържателно.

Кампанията на Европейската агенция по БЗР (EU OSHA) за здравословни работни места 2016 - 2017 година има за цел да насърчи балансиран трудов живот за всички работници и служители - от първото им участие на пазара на труда до пенсионирането им.

Съгласно годишния календар с планирани мероприятия на Фондацията, на 13-ти април в град София се проведе поредното БЗР обучение на тема: "Координатор на строителен обект".

Проекти могат да подават микро, малки, средни и големи предприятия.

Програма на мероприятията, организирани по повод отбелязване на Световния ден по БЗР.

Успешно премина и поредното БЗР обучение, провеждано в град Златоград. Уникалната възможност да се включат в него имаха членовете на клубовете на специалиста по БЗР от Плевен, Русе и Велико Търново.

Изтича срокът за подаване на декларации и уведомления по чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, за условията на труд.

Гледайте новите серии на НАПО!!! - Остаряването и БЗР

Наградите за добри практики за здравословни работни места 2016-2017 г., организирани от Европейската агенция по безопасност и здраве при работа", са вече открити за номинации!

Фондация "Център за безопасност и здраве при работа" с най-голямо удоволствие обявява началото на записванията за обучението "Система за управление по безопасност на труда и управление на професионалните рискове в предприятията".

Темата на кампанията на Световния ден за безопасност и здраве при работа тази година е озаглавена: "Стресът на работното място - колективно предизвикателство"!

Европейското проучване констатира, че три четвърти от европейските предприятия съобщават за наличие на поне един психо-социален риск

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама