Новини

последно актуализирани на  14.01.2016

Осигуряване на безопасност на работещите при потенциален риск от експлозивна атмосфера. Оценка на риска на използваното оборудване и работното място. Практическо прилагане на добри практики и решения.

Обучението цели да запознае участниците с видовете лични предпазни средства, нормите, регулиращи производството, продажбата, използването, съхранението и поддръжката им, както демонстрации на практическата им употреба. Ще бъде представени и няколко иновативни продукта, които освен осигуряването на необходимата защита, предлагат и максимален комфорт за работа.

На 12.01.2016 г. се проведе първата за 2016 година среща на членовете на Клуба на специалиста по безопасност и здраве при работа във Велико Търново.

Въпроси, свързани с осигуряване на безопасност и здраве в сектора на зеленото строителство.

От 1 януари 2016 г., Холандия поема председателството на Съвета на ЕС от Люксембург. Холандското председателство ще бъде първия мандат на нов тройното председателство, в това число и Словакия и Малта.

ISO 45001 ще бъде първият международно съгласуван стандарт за управленческите системи по безопасност и здраве, който да се прилага в организациите по света.

На 14 януари от 15:00 часа ще се проведе първата за 2016 г. среща на членовете на Клуба на специалиста по БЗР в град Пловдив.

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама