Новини

последно актуализирани на  13.01.2016

Обучението цели да запознае участниците с видовете лични предпазни средства, нормите, регулиращи производството, продажбата, използването, съхранението и поддръжката им, както демонстрации на практическата им употреба. Ще бъде представени и няколко иновативни продукта, които освен осигуряването на необходимата защита, предлагат и максимален комфорт за работа.

На 12.01.2016 г. се проведе първата за 2016 година среща на членовете на Клуба на специалиста по безопасност и здраве при работа във Велико Търново.

Въпроси, свързани с осигуряване на безопасност и здраве в сектора на зеленото строителство.

От 1 януари 2016 г., Холандия поема председателството на Съвета на ЕС от Люксембург. Холандското председателство ще бъде първия мандат на нов тройното председателство, в това число и Словакия и Малта.

ISO 45001 ще бъде първият международно съгласуван стандарт за управленческите системи по безопасност и здраве, който да се прилага в организациите по света.

На 14 януари от 15:00 часа ще се проведе първата за 2016 г. среща на членовете на Клуба на специалиста по БЗР в град Пловдив.

Програмата на Клуба на специалистите по БЗР от гр. Варна за 2016 г. по традиция предвижда 10 (десет) работни срещи по предварително изготвен и съгласуван график, както и 2 (два) двудневни / тридневни семинара, чиито дати ще се уточнят допълнително през годината.

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама