Новини

последно актуализирани на  04.11.2019

Октомврийска среща на клуба на специалиста по БЗР, гр. Стара Загора.

От 9-ти до 12-ти октомври представители на клубовете на специалистите по БЗР към Фондация „ЦБЗР“ от градовете София, Пловдив, Русе и Горна Оряховица, организирани от нея, посетиха и участваха в 16-та Международна Конференция „Безопасност на работа – приоритет при работа“, която се проведе в хотел „Bellevue – Metropol Lake Resort” до град Охрид, Република Северна Македония.

Фондация „Център за безопасност и здраве при работа“ организира обучение на тема: „Скеле“ на 18.11.2019г., което ще се проведе в Конферентен Център „Тракия“, гр. София – www.trakiacenter.com Лектор на семинара ще бъде инж. Ернест Щюлингер работил 14 години до настоящия момент в централата на AUVA Австрия.

Среща на клуб на специалиста по БЗР Пловдив и посещение на рудници Джурково и Дружба, организирано от Лъки инвест АД, гр. Лъки, за отбелязването на Европейската седмица по ЗБР.

Среща на клуб на специалиста по БЗР Пловдив и посещение на рудници Джурково и Дружба, организирано от Лъки инвест АД, гр. Лъки, за отбелязването на Европейската седмица по ЗБР.

Н А Ц И О Н А Л Н А К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я на 22.10.2019г. в гр. София, хотел „Балкан“ на тема "ЗДРАВОСЛОВНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА УПРАВЛЯВАТ ОПАСНИТЕ ВЕЩЕСТВА" в рамките на ЕВРОПЕЙСКАТА СЕДМИЦА ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА – 2019 г.

Фондация "Център за безопасност и здраве при работа" има удоволствието да обяви началото на десетото издание на традиционния конкурс за добри БЗР практики за България – "Годишни национални награди по безопасност и здраве при работа" за 2019 година.

На 25 Септември 2019г. в заседателната зала на "Бултекс 99" в гр. Русе се състоя редовна среща на членовете на клуба на специалистите по безопасност и здраве.

На 12.09.2019 година от 18.00 часа се проведе месечната среща на КСБЗР – Плевен в Новата търговска база на "Бултекс 99" ЕООД в град Плевен.

На 19 септември в залата на“Бултекс 99“ ЕООД се проведе среща на клуб БЗР –Пловдив.

На 28 Август от 13.30 часа в Заседателната зала на "Бултекс 99" гр. Русе се проведе среща на Клуба на специалистите по БЗР Русе и техни колеги от клубовете от Разград, Велико Търново и фирми в областта.

16-та Международна Конференция „Безопасност на работа – приоритет при работа“ От 9-ти до 12-ти октомври 2019г., хотел „Bellevue – Metropol Lake Resort” Охрид

26.07.2019КЛУБ НА СБЗР – ПЛЕВЕН ВЕЧЕ НА 7 ГОДИНИ Поводът беше отпразнуван в периода 05÷07 юли 2019 година в полите на Троянския балкан, село Чифлика.

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама