Новини

последно актуализирани на  02.11.2018

Очаквайте скоро!

Проектът, изпълняван от Фондация "Център за безопасност и здраве при работа" (ФЦБЗР), е насочен към повишаване на капацитета на специалистите за безопасност и здраве при работа чрез проучване и обмен на иновативни практики и подходи в сферата на осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и повишаване качеството на работните места. Проучени и адаптирани са две иновативни практики от Австрия и Великобритания.

Световният ден за достоен труд се отбелязва от 2008 г. по инициатива на Международната конфедерация на профсъюзите, както и синдикатите от цял свят.

Всеки може да провери дали разпознава за какви рискове предупреждават пиктограмите на етикетите

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама