Новини

последно актуализирани на  12.08.2015

По повод Международния ден на младежта, генералният директор на МОТ - г-н Гай Райдър дава специално изявление, част от което ние бихме искали да споделим с Вас:

На 31 юли 2015 година Клубът на специалиста по БЗР в град Плевен тържествено отбеляза своя Трети рожден ден.

На 30 юли 2015 г. в Пловдив се проведе неформална среща на членове от Клуба на специалистите по БЗР от града на тепетата.

"21 милиона от най-уязвимите работници са били подмамени и в капана да се трудят принудително. Не можем да спрем, докато всеки един от тях не получи правото да превърне принудителния труд в достоен такъв"

Независимо дали ще работите или просто Ви се налага да сте на открито през летния сезон, когато термометрите показват изключително високи стойности, в резултат от прекомерното излагане на слънце и екстремни температури вие сте изложени на по-голям риск за Вашето здраве.

Умората е физическото и умствено увреждане, предизвикано от недостатъчната почивка в продължение на период от време.

Ръководството на Фондация „Център за безопасност и здраве при работа” представя на Вашето внимание оферта за провеждане на обучение на основание на чл. 26, ал. 2 от ЗЗБУТ, във връзка с чл. 2 (1), чл. 6 (1) т. 2, т. 3 и чл. 9 от Наредба № РД-07-2 и чл.7 от НАРЕДБА № 4 от 3.11.1998 г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията

Безопасната употреба на химически вещества на работното място е от съществено значение за вашето здраве и благополучие.

Фондация "Център за безопасност и здраве при работа" организира обучение по първа и долекарска помощ под надслов: "Мисия: Моят живот!"

Редовната юлска среща на Клуба на специалиста по БЗР в град Бургас се проведе под формата на дискусия, относно промените в нормативната база.

Малките и средните предприятия (МСП) се разглеждат като основни фактори за икономически растеж, иновациите, заетостта и социалната интеграция и всъщност именно те са гръбнакът на икономиката на ЕС.

Ако произвеждате химически вещества или ги внасяте от страни извън Европейския съюз в количества над един тон за година, то Вие сте задължени да ги регистрирате в REACH.

Младежите между 16 и 18 г. вече могат да работят до 22 часа, вместо до 20 ч., каквото ограничение имаше досега.

Целта на тази книжка е да повиши информираността и насърчаване на безопасността и здравето в строителната индустрия.

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама