Новини

последно актуализирани на  27.11.2014

На 26.11.2014 година в град Русе се проведе поредната среща на членовете на Клуба на специалиста по безопасност и здраве при работа в град Русе.

На 28-ми Ноември, по случай предстоящите Коледни и Новогодишни празници, специалистите от Клуба в град Пловдив ще се съберат в ресторант "Руски клуб".

На 19.11.2014 г. в град Варна се проведе редовната месечна среща на Клуба на специалистите по безопасност и здраве при работа от областта.

Всички служители, било те мъже или жени, печелят, когато различията между половете бъдат разпознати и включени в БЗР. Бизнесът печели, когато има по-здрава и по-продуктивна работна сила.

На 14 ноември 2014 г. в Брюксел се проведе заключителен семинар по проект: „Изготвяне на наръчник за безопасна работа с азбест”. Участие в срещата взеха представители на 17 страни от Европа, а също така и официални гости от Европейската комисия.

ЕU-OSHA публикува доклад за състоянието на настоящите и нововъзникващите проблеми, свързани с безопасността и здравето при работа, в сектора на здравеопазването със специално ударение върху грижите в общински центрове и при домашни условия.

Филмът представя нетрадиционен поглед върху една несигурна трудова дейност между бедността и самоопределянето.

На 06.11.2014 г. в град София се проведе редовната среща на Клуб по специалистите по безопасност и здраве при работа от Софийския регион, която се радваше на огромен интерес от страна на участниците в нея.

От 1-ви ноември 2014 г. е в сила Наредбата за минималните изисквания на микроклимата на работните места, обнародвана в бр. 63 на Държавен вестник от 1 август 2014 г. С нея се определят минимални и максимални норми за параметрите на микроклимата...

На 6-ти ноември 2014 г. от 16:00 часа в град София ще се проведе редовната месечна среща на членовете на Клуб на специалистите по БЗР" от София град и София Област.

На 28.10.2014 г. се проведе поредната среща на Клуб по БЗР - гр. Русе с лекция на тема: "Наредба № РД-07-3 от 18 юли 2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места".

EU-OSHA представя своята многогодишна стратегическа програма 2014-2020, основаваща се на шест приоритетни области:

Предстояща среща на членовете на Клуб на специалистите по безопасност и здраве при работа в град Разград!

Традиционната месечна среща на Клуб на специалистите по БЗР - Пловдив ще се проведе на 30 октомври 2014 г. (четвъртък) от 15:00 часа в залата на "Бултекс 99" ЕООД.

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама