Новини

последно актуализирани на  23.09.2013

На 26 септември, 15 часа в залата на "Бултекс 99" ще се проведе среща на клуб БЗР - Пловдив. Лектор на настоящата сбирка ще бъде Янчо Арнаудов - служба "Пожарна безопасност и защита на населението"- Пловдив. Той ще говори за измененията на НАРЕДБА № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар и НАРЕДБА № Iз-2377 от 15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите / ДВ бр. 75 от 27.08.2013 г. /.

Тежката авария в рудник „Ораново”, довела до четирима загинали, стана повод инспектори от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” да проверят състоянието на мините в страната и по-конкретно дали са осигурени здравословни и безопасни условия на труд в предприятията.

През новата учебна 2013 – 2014 година екипът на Фондация „Център за безопасност и здраве при работа”, с подкрепата на Института за трудова безопасност и здраве към Обединено кралство Британия (IOSH – UK) стартира програма за обучения по безопасност и здраве и повишаване на нивото на информираност на деца в три възрастови групи (от 1 – 4 клас; 5 – 8 клас и от 9 – 12 клас).

Втората част от безплатните обучителни семинари, организирани и провеждани от ИА ”Главна инспекция по труда” тема: „Разработване и въвеждане на модулите на Системите за управление на дейностите по безопасност и здраве при работа“. Предстоящите обучителни семинари ще се провеждат в хотел "Рига" - град Русе

ИА ”Главна инспекция по труда” провежда безплатни семинари за провеждане на обучение на тема: „Разработване и въвеждане на модулите на Системите за управление на дейностите по безопасност и здраве при работа“.

Днес, 18.07.2013 г. Клуб на специалиста по БЗР – гр. Враца посети с учебна цел "АЕЦ Козлодуй". Посещението беше предварително организирано и тук е мястото да споделим, че организацията от страна на домакините беше перфектна – от самото начало с нас имаше техен представител, който беше изготвил програма, съобразена с нашите изисквания.

С дълбока сръб Ви съобщаваме, че след дълго боледуване на 7-ми Юли почина нашата уважавана колежка и приятелка - г-жа Боряна Барбукова - гл.експ. в "Център за международна информация по безопасност и трудова медицина" при "Международната организация на труда". Тя ще остане завинаги в сърцата ни! ПОЧИВАЙ В МИР! от целия екип на Фондация "Център за безопасност и здраве при работа!

В периода 06.06. - 08.06.2013 г. се проведе и последният, от групата годишни обучителни семинари, организирани от Фондация "Център за безопасност и здраве при работа". На него присъстваха членовете на клубовете от Стара Загора, Шумен и Разград.

От 16-ти до 18-ти Май 2013 година в Златоград се проведе петият от редица семинар - обучения, на основание чл. 26 ал. 2 и чл. 30 от ЗЗБУТ;

На 26.04.2013 година, Фондация "Център за безопасност и здраве при работа", съвместно с Областен съвет по условия на труд - Пловдив, отбелязаха Световния ден за безопасност и култура на труда - 28-ми Април.

От 11-ти до 13-ти Април 2013 година, в град Златоград се проведе четвъртият, от организираните от Фондация "Център за безопасност и здраве при работа" семинари.

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама