Новини

последно актуализирани на  08.10.2014

Кой всъщност е НАПО? Запознайте се с анимационния герой представящ работата на обикновенния служител по един забавен и комичен начин, насочвайки вниманието ни към опасностите и рисковете, свързани с нея.

В периода от 20-ти до 24-ти Октомври 2014 година, отбелязваме Европейската седмица по безопасност и здраве при работа, която тази година ще се проведе под мотото: "Здравословни работни места — управлявай стреса!"

По време на Междунарoдния технически панаир в град Пловдив се проведе кратка рабoтна среща между г-жа Петя Гьорева - Председател на Асоциация към службите по трудова медицина и г-н Люпчо Кочовски - Управител на Фондация “Център за безопасност и здраве при работа”.

Броят на инструментите за онлайн интерактивна оценка на риска (OiRA) се увеличава стабилно в Европа, благодарение на което все повече предприятия и организации от най-различни сектори постигат напредък в оценяването на рисковете. OiRA е уеб платформа, разработена и поддържана от EU-OSHA, чрез която могат да се създават инструменти за оценка на риска по сектори на всички езици и да се осъществява пренасянето и адаптирането им от една страна в друга. Вече са публикувани 51 инструмента OiRA в 11 европейски страни. Очаква се до края на годината Исландия, Италия, Финландия, Малта и Словения също да публикуват първите си инструменти OiRA.

На 26.09.2014 г. в град София се проведе работна среща между г-жа Жизела Дерик и г-жа Крис Хейс от Институцията за безопасност и здраве при работа (IOSH) от Обединено Кралство от една страна, както и г-н Владимир Глухов и г-н Люпчо Кочовски - от Фондация “Център за безопасност и здраве при работа”, от друга страна.

OSHwiki е разработен от EU-OSHA, за да позволи обмена на знания, информация и най-добри практики от областта на професионалната безопасност и здраве при работа (БЗР), с цел подкрепа на правителството, промишлеността и организациите на работниците и служителите при осигуряване на безопасност и здраве на работното място. OSHwiki се стреми да бъде авторитетен източник на информация, която е лесно да се актуализира, редактира или преведе за да достигне отвъд БЗР общността.

OSHwiki е първата и единствена по рода си съвместенна уеб платформа за професионална безопасност и здраве при работа насочена към БЗР общността!

На 25-ти септември 2014 година в град София се проведе кръгла маса по въпросите, свързани с необходимостта от създаване на Балканска мрежа от неправителствени организации от сферата на БЗР.

а 24-ти септември 2014 г. в град София се проведе официалното откриване на новия офис на Фондация „Център за безопасност и здраве при работа”.

На 23.09.2014 г. в гр. София се проведе работна среща между г-жа Дарина Конова - мениджър на Националната фокусна точка на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа и г-н Люпчо Кочовски - Управител на Фондация “Център за безопасност и здраве при работа”.

Уважаеми колеги, Бихме искали да Ви уведомим, че септемврийската среща на Клуб на специалистите по БЗР - Пловдив ще се проведе на 25-ти септември 2014 г. от 15:00 часа в залата на „Бултекс 99” ЕООД, ул. "Карловско шосе" № 8.

На 17.09.2014 г. в град Габрово се проведе кратка работна среща

На 17 септември 2014 година се състоя поредната ежемесечна среща на Клуб по БЗР гр.Русе. На срещата присъстваха и специалисти и от гр. Велико Търново.

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама