Новини

последно актуализирани на  25.08.2014

"Визия нула трябва да се превърне в реалност!"

Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) отправя покана за номинации за 12‑те Европейски награди за добри практики в областта на безопасността и здравето при работа. Като част от кампанията „Здравословни работни места“ за периода 2014—2015 г. с наградите ще бъдат отличени предприятия и организации със значителен и новаторски принос за управлението на стреса и психосоциалните рискове на работното място.

OiRA означава онлайн интерактивна оценка на риска. Това е уеб базиран инструмент, чрез който могат да се извършват оценки на риска за здравето и безопасността на работното място.

През Април 2014 г., Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) стартира 12-тото издание на Европейските награди за добри практики в областта на безопасността и здравето при работа.

В периода 24-27 Август 2014 година група от дванадесет специалисти по безопасност и здраве при работа, в това число представители на Фондация Цeнтър за БЗР, ТУ - Габрово, както и представители на Клубовете на специалистите по БЗР от страната, ще посетят Световния конгрес по БЗР.

ХХ Световен конгрес по безопасност и здраве при работа 2014: Глобален форум за превенция, ще се проведе в периода 24.–27.08.2014 г. във Франкфурт – Германия. Организатори на събитието са Международната организация на труда (МОТ), Международната асоциация по социално осигуряване (ISSA) и Германското социално осигуряване срещу злополуки (DGUV).

Среща на членовете на Клуб на специалиста по БЗР - Пловдив - Юли 2014 година.

От 01 юли 2014 г. Националният осигурителен институт (НОИ) допълва списъка си с електронни услуги с две нови възможности за заявяване на административни услуги по електронен път.

От 20-ти до 22-ри юни 2014 г. в град Плевен се състоя среща на Клубовете на специалистите по БЗР от страната, участие в която взеха представители от клубовете от градовете: Плевен, Враца, Благоевград и Русе.

На 26 юни от 15 часа в залата на „Бултекс 99” ЕООД ще се състои срещата на Клуб БЗР - Пловдив.

На 18 юни 2014 г. се проведе поредната среща на Клуба на специалистите по БЗР от гр. Русе. Мероприятието се проведе на моторен кораб "Найден Киров", под вещото ръководство на капитан Михаил Симеонов.

През първата седмица на месец юни 2014 година в град Златоград се проведе и последното от шестте групи обучения, свързани с безопасността и здравето при работа, организирани от Фондация "Център за безопасност и здраве при работа"

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама