Партньори

 Държавни и неправителствени институции от България:

- Министерство на труда и социалната политика – София - https://www.mlsp.government.bg/
- ИА „Главна инспекция по труда” – София - https://www.gli.government.bg/
- КТ „ПОДКРЕПА” - https://www.podkrepa.org/content/
- КНСБ - https://www.knsb-bg.org/
- Асоциация на индустриалния капитал в България - https://bica-bg.org/
- Търговско-промишлена камара – Пловдив - https://pcci.bg/
- Български червен кръст - https://www.redcross.bg/ 
- Технически университет – Габрово - https://www.tugab.bg/
- БУЛТЕКС 99 ЕООД - https://www.bultex99.com/https://www.stenso.net/https://www.beunique.bg/?act=first

Неправителствени БЗР организации от Балканите:

- Македонско сдружение за безопасност и здраве при работа – Македония –https://www.mzzpr.org.mk/
- Сдружение на инженерите по безопасност и здраве при работа – Любляна – Словения –www.dvilj.si/
- Хърватско сдружение по безопасност и здраве при работа – Хърватия -https://www.hzzzsr.hr/index.php/en/
- Черногорско сдружение по безопасност и здраве при работа – Черна гора -https://www.uznr.me/;
- Косовско сдружение по безопасност и здраве при работа – Косово –https://oshkosova.webs.com/
- Албанско сдружение по безопасност и здраве при работа – Албания;
- Сръбско сдружение по безопасност и здраве при работа – Сърбия – ubzrs.rs
- БАЛКАНСКА МРЕЖА ПО БЗР (BalOSHnet);


Международни БЗР институции и организации:

календар

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама