AGROSH+


                                                                         

Програма: Еразъм +

Наименование на проекта: "БЗР + за европейския сектор на селското стопанство - стимулиране на растежа в селските райони чрез изграждане на капацитет за доставчиците (и бенефициентите) на трудова медицина и услуги в областта на БЗР"

Акроним: AGROSH +

Действие / подпрограма: Ключово действие 2 - Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики / стратегически партньорства за професионално образование и обучение

Договор №: Споразумение 2016-1-RO01-KA202-024790
Продължителност: 1 септември 2016 г. до 31 август 2018 г. (24 месеца)

Партньорство:
Фондация ROMTENS, Румъния - Букурещ (координатор)
PROLEPSIS - Институт по превантивна медицина за опазване на околната среда и трудова медицина, Гърция - Атина
ФЦБЗР - Фондация "Център за безопасност и здраве при работа", България - София
UMFVBT - Медицински и фармацевтичен университет "Виктор Бабеш", Тимишоара, Румъния
WRC - Център за изследване на труда в Ирландия, Дъблин

Проектът се занимава с областите на безопасността и здравето при работа и медицинските услуги, като ги конкретизира в сектора на селското стопанство.

Според данните на Евростат / ESAW за ЕС-28 за 2012 г. селското стопанство заема четвърто място (от 22 анализирани категории по NACE) по отношение на броя на неволните и фаталните произшествия. В същото време статистическите данни за професионалните заболявания са сходни, а селското стопанство е четвъртият сектор, при който се издават най-много болнични листа в ЕС-28 (EUROSTAT / ESAW).

По тази причина общата цел на проекта е да повиши знанията и опита на експертите по безопасност за целите на безопасността на работното място (инженери по безопасност и професионални лекари), които отговарят за предоставянето на услуги в областта на безопасността и здравето при работа в предприятията от селскостопанския сектор).


За повече информация посетете уебсайта на проекта: www.agrosh.ro

"Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява инкорпориране на съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, като Комисията не носи отговорност за каквото и да е използване на съдържащата се в нея информация"

Успешно бе проведен и курсът, предназначен за специалисти по безопасност и здраве при работа - "БЗР за селското стопанство", разработван в рамките на проект AGROSH+

На 1-ви юни 2018 г. се проведе мероприятие за разпространение на резултати във връзка с проект AGROSH+

През изминалата седмица (в периода 16-20 април 2018 г.) се проведе курс C1 "Тестване на курса за специалисти по БЗР", част от дейностите по проект AGROSH+ - "БЗР + за европейския сектор на селското стопанство - стимулиране на растежа в селските райони чрез изграждане на капацитет за доставчиците (и бенефициентите) на трудова медицина и услуги в областта на БЗР".

Във връзка с изпълнението на проект AGROSH+ , прилаган съвместно с партньори от Румъния, Гърция и Ирландия, представители на Фондация „Център за безопасност и здраве при работа“ взеха официално участие в организираната среща на екипа по изпълнението в Тимишоара, Румъния.

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама