Семинари, обучения и конференции за специалисти по БЗР.

Семинари, презентации, обучения на специалисти по БЗР.

Фондацията ежегодно организира семинари, презентации и обучения на специалисти по БЗР, представители на всички клубове в страната и на служители от заинтересовани предприятия. На тези срещи освен запознаване с нормативната уредба и новостите по безопасност и здраве се разглеждат казуси и се стига до решения, които могат да послужат като модел за изграждане или развитие на фирмена система за управление на безопасността и здравето при работа (СУБЗР). Всичко това има голямо практическо приложение и максимална полза за специалистите, работещи за подобряване условията на труд в страната.

Лектори на нашите обучения са предимно специалисти от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, институцията, която установява практиката по прилагане на законодателството в Република България, отнасящо се до здравословните и безопасни условия на труд. Някои от лекторите са представители на клубовете по БЗР, специалисти с дългогодишен практически опит и притежаващи необходимото образование, с утвърден авторитет сред гилдията.

В основата на тези мероприятия е заложен принципът за непрекъснато усъвършенстване, а именно убеждението, че доброто управление на труда на база самооценка и подходящи мерки за подобряване, спомага в голяма степен за намаляване на риска на работното място. Усилията ни са насочени към това във всяко предприятие, членуващо в някой от клубовете по региони, системата за управление на безопасността и здравето при работа непрекъснато да се усъвършенства.

От началото на 2013 година, Фондацията стартира свой собствен интернет сайт www.fcbzr.org, в който има действащ форум за дискусии, обсъждания, мнения и впечатления. Достъпът до форума е ограничен, като право на това имат само специалисти, членуващи в клубовете по БЗР от цялата страна, а така също и представители на законодателната власт, с помощта на които ще се разясняват дискутираните във форума теми и проблеми, пряко засягащи Вас – специалистите по БЗР. 

Фондация „Център за безопасност и здраве при работа” организира провеждането на периодично обучение по безопасност и здраве при работа по Наредба № РД-07-2 за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № 4 за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията.

Имаме удоволствието да обявим началото на дванадесетто издание на традиционния конкурс за добри БЗР практики за България – "Годишни национални награди по безопасност и здраве при работа" за 2021 година.

Миналата седмица проведохме обучение по безопасност и здраве при работа със служители на „Лъки Инвест“ АД, „Лъки Инвест - Говедарника“ ЕООД, „Лъки Инвест - Джурково“ ЕООД и „Лъки Инвест - ЛОФ“ ЕООД гр.Лъки.

Миналата седмица проведохме обучение по безопасност и здраве при работа в ограничени пространства със служители от Биовет АД гр.Пещера. Обучението се проведе на територията на компанията в гр.Пещера на 14/07/2021г.

Тази седмица проведохме първоначално обучение по безопасност и здраве при работа за членове на КУТ и ГУТ на служители от „Готмар“ ЕООД и „Нова Трейд“ ЕООД гр.Съединение.

В периода 17-19.06.2021 година се проведе, четвъртото и последното за тази година от традиционните годишни обучения, организирани от Фондация "Център за безопасност и здраве при работа".

В периода 10-12.06.2021 година се проведе третото от традиционните годишни обучения, организирани от Фондация "Център за безопасност и здраве при работа".

Миналата седмица в периода 02-04 юни, проведохме обучение по безопасност и здраве при работа със служители от „Електроразпределение Юг“ ЕАД гр.Пловдив на тема - ЕФЕКТИВНИ ПОДХОДИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА. Обучението се проведе в китното селце Бадевци, сгушено в гористият Еленски балкан.

В периода 27-29.05.2021 година се проведе второто от традиционните годишни обучения, организирани от Фондация "Център за безопасност и здраве при работа".

В периода 19-21 май 2021г. се проведе IV-та Международна конференция по БЗР в к.к.Боровец, хотел Самоков на тема – „Мисли позитивно, но бъди негативен!“.

В периода 13-15.05.2021 година се проведе първият от традиционните годишни обучения, организирани от Фондация "Център за безопасност и здраве при работа".

Фондация ЦБЗР проведе периодично обучение по безопасност и здраве при работа в новия конферентен център „Евмолпия“ гр.Пловдив, зала „Марково“.

Остават точно 30 дни до провеждането на IV-та Международна конференция по БЗР 2021

Официалната церемония по връчване на наградите се проведе на 11.03.2021 г. Конферентен ценътр ЕВМОЛПИЯ гр. Пловдив

ПРЕВЕНЦИЯ НА СВЪРЗАНИТЕ С РАБОТАТА МУСКУЛНО-СКЕЛЕТНИ УВРЕЖДАНИЯ. АДАПТИРАНЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА И ЗАЩИТА НА РАБОТНИЦИТЕ ОТ КОВИД 19.

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама